קשרי משקיעים

מצגות משקיעים

כנסים ומצגות משקיעים

מצגת לשוק ההון – דוחות כספיים ליום 31.3.21
הקלטת כנס משקיעים מיום 27.04.2021 שהועבר במערכת הזום

מצגת לשוק ההון -דוחות כספיים 30.9.2020

מצגת הנפקה ראשונה לציבור, אוגוסט 2020
יצירת קשר קשרי משקיעים
שם*
שם חברה
טלפון*
דוא"ל*
נושא הפניה