קשרי משקיעים

דוחות כספיים

דוחות כספיים

דוח רבעון 1 לשנת 2021
דוח תקופתי ושנתי לשנת 2020

דוח רבעון 3 לשנת 2020

יצירת קשר קשרי משקיעים
שם*
שם חברה
טלפון*
דוא"ל*
נושא הפניה