קשרי משקיעים

קשרי משקיעים

נתוני מניה

למידע אודות נתוני המניה של החברה בקרו באתר הבורסה

נתונים עיקריים לשנת 2020

EBITDA אייקון

765

מיליון ₪

הכנסות שנתיות

EBITDA אייקון

159

מיליון ₪

EBITDA

EBITDA אייקון

79

מיליון ₪

רווח נקי

EBITDA אייקון

753

מיליון ₪

הון עצמי

סקירה אחרונה

דוחות כספיים

דוחות רבעוניים ושנתיים

22.3.2021

דוח תקופתי ושנתי לשנת 2020

מצגת משקיעים

מצגת משקיעים

8.3.2021

מצגת לשוק ההון -דוחות כספיים 30.9.2020

דיווחים ועדכונים

חדשות ודיווחים

22.3.2021

הדירק' החליט על חלוקת דיבידנד בסך 25מ'שח, כפוף לאישור ביהמ"ש

זימון אסיפה כללית

זימון אסיפה כללית

22.3.2021

זימון אסיפה מיוחדת ל-27.4.21- כתב הצבעה ועוד
יצירת קשר קשרי משקיעים
שם*
שם חברה
טלפון*
דוא"ל*
נושא הפניה