קשרי משקיעים

קשרי משקיעים

נתוני מניה

למידע אודות נתוני המניה של החברה בקרו באתר הבורסה

נתונים עיקריים לשנת 2022

EBITDA אייקון

1,476

מיליון ₪

הכנסות שנתיות

EBITDA אייקון

250

מיליון ₪

EBITDA

EBITDA אייקון

126

מיליון ₪

רווח נקי

EBITDA אייקון

864

מיליון ₪

הון עצמי

הודעות החברה

זימון אסיפה כללית

זימון אסיפה כללית

28.9.2023

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

דו״ח שכר שווה לשנת 2021

דו״ח שכר שווה לשנת 2022

יצירת קשר קשרי משקיעים