קשרי משקיעים

קשרי משקיעים

נתוני מניה

למידע אודות נתוני המניה של החברה בקרו באתר הבורסה

נתונים עיקריים לשנת 2020

EBITDA אייקון

765

מיליון ₪

הכנסות שנתיות

EBITDA אייקון

159

מיליון ₪

EBITDA

EBITDA אייקון

79

מיליון ₪

רווח נקי

EBITDA אייקון

753

מיליון ₪

הון עצמי

סקירה אחרונה

דוחות כספיים

דוחות רבעוניים ושנתיים

27.5.2021

דוח רבעון 1 לשנת 2021
מצגת משקיעים

מצגת משקיעים

6.6.2021

מצגת לשוק ההון – דוחות כספיים ליום 31.3.21
דיווחים ועדכונים

חדשות ודיווחים

21.6.2021

דיבידנד בסך 100אג' למניה,קובע 20.6.21,תשלום 28.6.21 – תיקון הרכב מקורות הדיב' ומס היחידים בס' 6
זימון אסיפה כללית

זימון אסיפה כללית

22.3.2021

זימון אסיפה מיוחדת ל-27.4.21- כתב הצבעה ועוד
יצירת קשר קשרי משקיעים
שם*
שם חברה
טלפון*
דוא"ל*
נושא הפניה