קשרי משקיעים

קשרי משקיעים

נתוני מניה

למידע אודות נתוני המניה של החברה בקרו באתר הבורסה

נתונים עיקריים לשנת 2020

EBITDA אייקון

765

מיליון ₪

הכנסות שנתיות

EBITDA אייקון

159

מיליון ₪

EBITDA

EBITDA אייקון

79

מיליון ₪

רווח נקי

EBITDA אייקון

753

מיליון ₪

הון עצמי

יצירת קשר קשרי משקיעים