קשרי משקיעים

קשרי משקיעים

נתוני מניה

למידע אודות נתוני המניה של החברה בקרו באתר הבורסה

נתונים עיקריים לשנת 2023

EBITDA אייקון

1,531

מיליון ₪

הכנסות שנתיות

EBITDA אייקון

230

מיליון ₪

EBITDA

EBITDA אייקון

96

מיליון ₪

רווח נקי

EBITDA אייקון

933

מיליון ₪

הון עצמי

הודעות החברה

זימון אסיפה כללית

זימון אסיפה כללית

28.9.2023

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

דו״ח שכר שווה לשנת 2021

דו״ח שכר שווה לשנת 2022

דו״ח שכר שווה לשנת 2023

יצירת קשר קשרי משקיעים