קשרי משקיעים

קשרי משקיעים

נתוני מניה

למידע אודות נתוני המניה של החברה בקרו באתר הבורסה

נתונים עיקריים לשנת 2021

EBITDA אייקון

945

מיליון ₪

הכנסות שנתיות

EBITDA אייקון

185

מיליון ₪

EBITDA

EBITDA אייקון

100

מיליון ₪

רווח נקי

EBITDA אייקון

755

מיליון ₪

הון עצמי

הודעות החברה

זימון אסיפה כללית

זימון אסיפה כללית

26.5.2022

ההודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה

דו״ח שכר שווה לשנת 2021
יצירת קשר קשרי משקיעים