Slide
לוגו חברת סימנט

סימנט

חברת סימנט הינה מספקיות המלט המובילות בישראל והיבואנית הגדולה בענף. החברה החלה בפעילותה ב-2016 על רקע החלטת ממשלת ישראל לפתוח את שוק המלט לתחרות, אחרי עשרות שנים של שליטה מונופוליסטית בענף. סיפור הקמתה של סימנט הוא לא רק סיפור הצלחה מסחרי אלא בעיקר סמל לנחיצותה של תחרות חופשית במשק. 

סימנט שולטת באופן עצמאי ומלא בכל שרשרת אספקת המלט וחומרי בניה נוספים ללקוחותיה. החל משלב ייבוא המלט היישר מהיצרן הגדול בעולם, דרך הובלתו ופריקתו במסוף המלט של החברה בנמל מספנות ישראל, אחסונו והתאמתו לדרישת הלקוחות, ועד והפצתו הסופית לנקודת היעד. המלט של סימנט עומד בתקני איכות הסביבה ומוגדר כמלט בעל פליטת פחמן דו חמצני נמוך, מבלי לגרוע באיכות הביצועים ומנוחות העבודה.

בבעלות החברה צי של 3 אוניות מלט מהמתקדמות בעולם בקיבולת כוללת של כ-35,000 טונות, צי משאיות להובלת מלט בכל רחבי הארץ ומסוף מלט מתקדם ומשוכלל בנמל מספנות ישראל. קצב הפריקה של אוניות החברה במסוף המלט  עומד על כ 500 עד 600 טון מלט בשעה, לעומת קצב הפריקה המקובל של אוניות מלט בישראל העומד על
כ 100 עד 150 טון בשעה.

המערכת האוטומטית של סימנט פורקת את המלט ללא מגע אדם ועם פחת אפסי ישירות מבטן האוניה אל אחסונו בממגורות ייעודיות. במקביל, בבעלות סימנט גם מפעל אריזה אוטומטי למלט, שמסייע לשמר את יעילות שרשרת האספקה.

 תרומה למשק הישראלי

הקמתה של סימנט הובילה למהפכה של ממש בענף המלט בישראל. כתוצאה מכך, נרשמה ירידת מחירי מלט ובטון בשיעור של עשרות אחוזים. הורדת מחירי המלט והבטון תרמה להפחתת עלויות בענפי הדיור והתשתיות וסייעה גם לשלטון המקומי ולמשרדי הממשלה לחסוך בעלויות לטובת הקופה הציבורית.

סימנט משטחי מלט
סימנט אונייה
אונייה של סימנט